6/22/2011

Twitter vs RSS Aboneliği

Twitter'a günde en az bir kere göz attığım söylenebilir. RSS'e de sık sık bakarım. Bu iki  kanalı da takip etmemin temel sebebi, mesleğim çerçevesindeki tartışmalardan ve yayınlardan haberdar olmak. Genellikle, beğendiğim bir sitenin hem Twitter'ına hem de RSS abone olurum; fakat bu da aynı içeriğin iki kaynakta da görüntülenmesi sebep vererek benim açımdan bir kirliliğe sebep oluyor. Artık birinden vazgeçsem mi düşünürken ikisinden de vazgeçemiyorum. Arada kullanışlılık bakımından faydalı bulduğum yönleri var.

Twitter:
Micro-blogging de güzel ayrıntılar yakalabiliyorsunuz. Blog'una yazmasa da beğendiği veya faydalı gördüğü bir yayını paylaşan, kendisine iletilen bir fikri retweet eden veya ayak üstü gördüğü bir durumu aktaran vs. bir çok kullanıcı var. Bir diğer taraftan, RSS'e düşen girişlerin çoğu otomatik olarak Twitter'a da düşüyor. Bu mikro yayınlara çok hızlı bir şekilde göz atılabiliyor.
Kötü yanı da bazen geyiğe fazla saranlar oluyor :) Bu da gerçekte faydalı olabilecek bazı postaların gözden kaçmasına sebep veriyor.

RSS:
RSS ile bir bireyden ziyade bir yayın organına (blog, dergi, topluluk vs.) bağlanıyorsunuz. Bu daha ciddi bir ortam oluşturuyor. Okunacak öğe sayısı da Twitter'a göre daha düşük oluyor ve gözden kaçırma ihtimalini düşürüyor. Kullandığım araçlar ile, bir öğe'nin tam detayını ayrıca çevrim dışı olarak okuyabiliyorum.

Görünüşe göre ikisinde de vazgeçemem; ama abonelikleri bir sistematiğe oturtabilirim belki. Biraz fazla takıntılı bir durum ama öyle işte:)

Bu arada bir araştırmaya göre insanlar, RSS'lerine günlük olarak Twitter'a baktıklarından daha fazla bakıyormuş hala. Ayrıca bahsettiğim mevzu abonelik perspektifinden bir bakıştı, bir diğere bakış açısı da yayıncı açısından. Lakin o bambaşka  bir konu olur tabi ki.

6/17/2011

Tortoise SVN, Vekil Sunucu Ayarlarını Script Dosyası ile Yapamıyor

Kendim için yazdığım sözlük uygulamasını daha önce anmıştım. Şirketteki bilgisayarım ve etki alanımız (domain) değişti. Bu vesileyle uygulamayı derlemek için internette kodları host ettiğim subversion tabanlı sistemden Tortoise SVN ile kodları indirmeye çalışırken sürekli web adresine bağlanılamadı gibi bir hata alıyorken;  bir yandan da  tarayıcıdan belirttiğim adrese erişebiliyordum.

Yeni gelen etki alanı ile internete ancak bir vekil (proxy) sunucusu ile çıkabiliyoruz. IE'de bu vekil sunucu ayarları ise bir script dosyası içerisinde belirttiğimiz web adresinden temin ediliyor (Use automatic configuration script seçeneği ile). Tortoise SVN'de genelin aksine IE'de belirtilen varsayılan seçenekleri kullanmak yerine kendisi ayrıca bir yapılandırmayı zorunlu kılıyor. Fakat daha da kötüsü, bunu yaparken bir script dosyası kullanılabilmesi gibi bir seçenek sunmuyor ve bütün vekil sunucu ayarlarının yapılmasını zorunlu kılıyor. Yılların Tortoise SVN'sine yakıştıramadım doğrusu. Araştırdığımda babamın bile aklına gelecek olan, script dosyasında belirtilen adresin ve portun vekil sunucu ayarlarına yazılabileceği şeklinde öneriler vardı.

6/12/2011

Göreceli Ağırlıklandırma ile Önceliklendirme

Daha önceki yazımda Kano Analizi ile öncelendirme tekniğinden bahsetmiştim ki aynı yazıda haberini verdiğim Göreceli Ağırlıklandırma yöntemi de bugüne kısmetmiş.

Teknik uzman görüşüne dayanıyor. Özü yine bir özelliğin gerçeklendiği ve gerçeklenmediği durumla ilgili. Önceki yazımda kullandığım özellikleri tekrar ele alalım:

F1: Sipariş ekranından bir kısayol vasıtasıyla toplam sipariş bedeli üzerinden hızlıca %5 indirim yapabilmelidir.
F2: Müşteri ekranında bekleyen siparişler listelenmelidir.
F3: Ana ekranda bir köprü vasıtasıyla Merkez Bankası kurlarının listelendiği bir site açılabilmelidir.

Bu özelliklerin gerçeklendiği ve gerçeklenmediği durumlar için 1-9 arasında bir değerle oy kullanılır.
 • Gerçeklendiği durum için 1 en mutsuz olunan durumu, 9 ise en mutlu olunan durumu ifade eder.
 • Gerçeklenmediği takdirde, 1 en mutlu olunan durumu, 9 ise en mutsuz olunan durumu ifade eder.
Diğer bir taraftan önceki teknikte ele alınmayan bir boyut da devreye giriyor. Bu özelliği gerçekleştirmek için gerekli maliyet. Örneğimizde bu maliyeti adam-saat biriminde ele aldık diye düşünebilirsiniz.Yukarıdaki tablo bir uzman tarafından (bu yazı için uzman kişi ben oluyorum :) verilen değerleri ifade. İfade etmem gereken şudur ki, bu tablo içinde sadece "Gerçeklendiğinde", "Gerçeklenmediğinde" ve "Süre(Maliyet)"  alanlarını doldurdum. Diğer alanlar benim belirttiğim değerler üzerinden hesaplanmış vaziyettedir. Bu hesaba ilişkin formüller aşağıdaki gibidir:

Toplam Değer = Gerçeklendiğinde + Gerçeklenmediğinde
%Değer = (Toplam Değer / Genel Değer Toplamı) * 100
%Maliyet = (Maliyet / Genel Maliyet Toplamı) *100
Öncelik = %Değer * %Maliyet

Öncelik kolonu bir özelliğin öncelik ağırlığını ifade eder ve en yüksek ağırlığa sahip özellik, en yüksek önceliğe sahiptir. Bu öncelik formülden de görüleceği üzere toplam değerle doğru orantılıyken, maliyet ile ters orantılıdır.

Son iki yazımda bahsettiğim bu iki farklı ( ama benzer ) yöntemi gayet faydalı buldum ve burada paylaşmak istedim. Şahsi görüşüm şudur ki; Göreceli Ağırlıklandırma maliyet boyutuyla öne çıkarken, Kano Analizi ise olayı daha basit bir bakış açısıyla ele alarak öne çıkıyor. İki yöntemin de pratikte gayet uygulanabilir olduğunu düşünüyorum.

İlgilenenlere uygulamada başarılar dilerim.

6/06/2011

Kano Analizi ile Önceliklendirme

Geçenler de bir vesileyle Kano Analizi için bir Excel şablonu oluşturdum. Burda da bahsetmeye değer buldum açıkçası. Bir sonraki yazım ise yine benzer bir amaca hizmet eden Göreceli Ağırlıklandırma (Relative Weighting) üzerine olacak.

Yazılım spesifik olarak anlatacak olursak, yazılım özelliklerinin önceliklendirilmesi ve kategorize edilmesi için kullanılabilen bir yöntem. Temel de müşteri anketlerinden alınan cevaplara dayanıyor.

Her bir özelliği iki bakış açısından 1-5 arasında bir değerle oyluyoruz. İki bakış açısı özelliğin gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilmediği durumları kapsıyor. Mesela aşağıdaki özellikleri ele alalım:

F1: Sipariş ekranından bir kısayol vasıtasıyla toplam sipariş bedeli üzerinden hızlıca %5 indirim yapabilmelidir.
F2: Müşteri ekranında bekleyen siparişler listelenmelidir.
F3: Ana ekranda bir köprü vasıtasıyla Merkez Bankası kurlarının listelendiği bir site açılabilmelidir.

Oylamayı yaparken derecelendirme şunları ifade ediyor:

1- Bu şekilde beğendim
2- Bu şekilde beklentim var
3- Nötr
4- Bu şekilde idare ederim
5- Bu şekilde beğenmedim

Örnek olarak yukarıdaki özellikleri derecelendirelim. Daha anlaşılır olması için uzun uzun yazıyorum.
 • Sipariş ekranından bir kısayol vasıtasıyla toplam sipariş bedeli üzerinden hızlıca %5 indirim yapabilmelidir (2)
 • Sipariş ekranından bir kısayol vasıtasıyla toplam sipariş bedeli üzerinden hızlıca %5 indirim yapılamayacaktır(5)

 • Müşteri ekranında bekleyen siparişler listelenmelidir(1)
 • Müşteri ekranında bekleyen siparişler listelenmeyecektir(5)

 • Ana ekranda bir köprü vasıtasıyla Merkez Bankası kurlarının listelendiği bir site açılabilmelidir(3)
 • Ana ekranda bir köprü vasıtasıyla Merkez Bankası kurlarının listelendiği bir site açılamayacaktır(4)
Her bir özellik için verilen cevap çiftleri aşağıdaki matris üzerinden sonuçlandırılır:(M) Kesinlikle olmalı : Bu özelliklerin gerçekleştirilmesi zorunludur. Bir marjinal noktadan sonra, müşteri tatminini eskisi kadar arttırmaz.
(L)   Doğrusal : Doğrusal özelliklerle müşteri tatmini doğrusal bir ilişkidedir
(E)   Heyecan Verici : Bu özellikler müşteri tatminini dramatik bir şekilde arttırır 
(R)  Ters: Bu  şekilde kategorilendirilen özellikler gerçeklenmez 
(Q)  Sorgulanabilir : Önemi sorgulanabilir 
(I)  Farketmez : Bu özellik önemsizdir

Bu durumda özelliklerimiz aşağıdaki kategorilere denk düşmüş oluyor :

 • F1 = M 
 • F2 = L
 • F3 = I

Bu işlemi birden fazla müşteri için tekrar ederek, müşterilerin onlara sunduğumuz özellikleri nasıl kategorilendirdiklerinin dağılımı  öğrenebiliriz.

Aşağıdaki tabloda, sorulan müşterilerin %43'ü F1 özelliğini M olarak tespit etmiş.

M L E R Q ISONUÇ
F1 %43 %35 %9 %2 %1 %10 %43 tercihle (M) Kesinlikle Olmalı
F2 %12 %65 %14 %5 %2 %2 %65 tercihle (L) Doğrusal
F3 %19 %21 %6 %9 %7 %28 %28 tercihle (I) Farketmez


Umarım yeterince açıklayıcı olmuşumdur. Sonraki yazımda müşteri anketleri yerine, uzman görüşüne dayanan Göreceli Ağırlıklandırma yönteminden bahsediyor olacam.


6/05/2011

Twitter Hashtag Kullanımında Fazlaya Kaçılması

Geçenlerde twitter hesabına üye olduğum http://www.ibm.com/developerworks/ sitesine tweet'lerini eleştiren bir mesaj attım. Arkadaşlar geri dönmeseler de, her türlü mesajı okuduklarını özellikle belirtmişler :) Mesele şudur ki,  öyle tweet'ler yazıyorlar ki, yazdıkları ana mevzu hashtag'ler arasında kayboluyor (Muhtemelen yeni eklenen içeriğe göre otomatik olarak oluşturuluyor bu tweet'ler ama burası ayrı mesele). Mesela  http://twitter.com/#!/developerworks hesabından bir alıntı yapıyorum :

 Global     June 14 2011 >      

Bu tarz dekoratif araçların özensiz kullanılması gerçekten yazınları okunaklılıktan uzaklaştırıyor. Zaten twitter'ın da resmi tavsiyesi aynı gönderi içerisinde 3ten fazla hashtag kullanılmaması üzerine :
http://support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/109-tweets-messages/articles/49309-what-are-hashtags-symbols

Kıllanan adam gibi oldu biraz; ama son zamanlarda çokça gözlemlediğim bir mevzuyu paylaşmak istedim sadece. developerWorks de yazıya günah keçisi oldu :P