6/12/2011

Göreceli Ağırlıklandırma ile Önceliklendirme

Daha önceki yazımda Kano Analizi ile öncelendirme tekniğinden bahsetmiştim ki aynı yazıda haberini verdiğim Göreceli Ağırlıklandırma yöntemi de bugüne kısmetmiş.

Teknik uzman görüşüne dayanıyor. Özü yine bir özelliğin gerçeklendiği ve gerçeklenmediği durumla ilgili. Önceki yazımda kullandığım özellikleri tekrar ele alalım:

F1: Sipariş ekranından bir kısayol vasıtasıyla toplam sipariş bedeli üzerinden hızlıca %5 indirim yapabilmelidir.
F2: Müşteri ekranında bekleyen siparişler listelenmelidir.
F3: Ana ekranda bir köprü vasıtasıyla Merkez Bankası kurlarının listelendiği bir site açılabilmelidir.

Bu özelliklerin gerçeklendiği ve gerçeklenmediği durumlar için 1-9 arasında bir değerle oy kullanılır.
  • Gerçeklendiği durum için 1 en mutsuz olunan durumu, 9 ise en mutlu olunan durumu ifade eder.
  • Gerçeklenmediği takdirde, 1 en mutlu olunan durumu, 9 ise en mutsuz olunan durumu ifade eder.
Diğer bir taraftan önceki teknikte ele alınmayan bir boyut da devreye giriyor. Bu özelliği gerçekleştirmek için gerekli maliyet. Örneğimizde bu maliyeti adam-saat biriminde ele aldık diye düşünebilirsiniz.Yukarıdaki tablo bir uzman tarafından (bu yazı için uzman kişi ben oluyorum :) verilen değerleri ifade. İfade etmem gereken şudur ki, bu tablo içinde sadece "Gerçeklendiğinde", "Gerçeklenmediğinde" ve "Süre(Maliyet)"  alanlarını doldurdum. Diğer alanlar benim belirttiğim değerler üzerinden hesaplanmış vaziyettedir. Bu hesaba ilişkin formüller aşağıdaki gibidir:

Toplam Değer = Gerçeklendiğinde + Gerçeklenmediğinde
%Değer = (Toplam Değer / Genel Değer Toplamı) * 100
%Maliyet = (Maliyet / Genel Maliyet Toplamı) *100
Öncelik = %Değer * %Maliyet

Öncelik kolonu bir özelliğin öncelik ağırlığını ifade eder ve en yüksek ağırlığa sahip özellik, en yüksek önceliğe sahiptir. Bu öncelik formülden de görüleceği üzere toplam değerle doğru orantılıyken, maliyet ile ters orantılıdır.

Son iki yazımda bahsettiğim bu iki farklı ( ama benzer ) yöntemi gayet faydalı buldum ve burada paylaşmak istedim. Şahsi görüşüm şudur ki; Göreceli Ağırlıklandırma maliyet boyutuyla öne çıkarken, Kano Analizi ise olayı daha basit bir bakış açısıyla ele alarak öne çıkıyor. İki yöntemin de pratikte gayet uygulanabilir olduğunu düşünüyorum.

İlgilenenlere uygulamada başarılar dilerim.

Hiç yorum yok: